Category: Đầu thu FTV

Đầu thu FTV loại đầu thu kỹ thuật số DTV-T2 do MobiTV và FTV Group phát triển. Đâu thu FTV ngoài việc bắt được tất cả các kênh mà các nhà đài khác đang phát (giống như các loại đầu thu truyền hình mặt đất và vệ tinh miễn phí khác) thì đầu thu này sẽ bắt được thêm khoảng 15 kênh do MobiTV phát hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra khi khách hàng muốn xem các kênh truyền hình trả tiền thì chỉ cần nạp thẻ là xem được xem gói thấp nhất, chứ không xem được đủ kênh như đầu thu MobiTV đang trả tiền. Khi hết cước lại có thể xem các kênh FTV miễn phí.